Inwestycje

Jedną z najnowszych inwestycji w naszej firmie jest zakup sortownika optycznego Sortex B MultiVision marki Buhler. Urządzenie służy do sortowania nasion grochu i fasoli, pozwalając na uzyskanie towaru o wysokiej jakości, wolnego od nasion niewykształconych, o innej barwie bądź rozmiarze. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kontakt Kontakt