Gospodarstwo Rolne Agrol

PRODUKCJA NASION
i MATERIAŁU SIEWNEGO

Produkujemy kwalifikowany materiał siewny
(C/1) zbóż oraz roślin strączkowych

Bosporus

Rekordowa plenność! Wysoka zdrowotność!

 • Bosporus to nowa, wysokoplenna odmiana pszenica ozima zarejestrowana w 2019 roku w Polsce i Niemczech.
 • Jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Polsce.
 • Z uwagi na wiele korzystnych cech nosi miano „łatwej” w uprawie.
 • Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B) oraz bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosa, rdzę żółtą i septoriozę plew.
 • Jest odmianą o średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności.
 • Bosporus charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.
 • Ziarno o średniej grubości, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
 • Pszenica o bardzo dobrej krzewistości, przydatna jest również do opóźnionych siewów.
 • Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 300-350 kiełkujących ziaren na m2.
 • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%.
 • W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Cechy rolniczo – użytkowe:

Skala 9°
Termin kłoszenia średni Zawartość białka 4.0 Dobra
Termin dojrzewania średnio późny Ilość glutenu mokrego 4.0 Dobra
Długość źdźbła średnie Odporność na porastanie 5.0 Dobra
MTZ średnia Odporność na wyleganie 7.5 Wysoka
Zimotrwałość 4.0 Dobra

Odporność na choroby:

Skala 9°
Mączniak prawdziwy 8.0 Wysoka Septorioza plew 8.4 Wysoka
Rdza brunatna 6.6 Średnia Fuzarioza kłosa 8.0 Wysoka
Rdza żółta 9.0 Wysoka Choroby podstawy źdźbła 7.7 Dobra
Septorioza liści 7.5 Dobra Brunatna plamistość liści 7.5 Dobra
Kontakt Kontakt