Gospodarstwo Rolne Agrol

PRODUKCJA NASION
i MATERIAŁU SIEWNEGO

Produkujemy kwalifikowany materiał siewny
(C/1) zbóż oraz roślin strączkowych

Delawar

Doskonały splot zalet

Pszenica ozima – DELAWAR (A):

 • odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
 • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
 • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
 • lepiej niż inne odmiany toleruje opóźnione terminy siewów

Odporność na choroby:

Wzorzec COBORU 2012–2015 Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka, RGT Kilimanjaro

Plonowanie w różnych rejonach Polski (COBORU 2013-2017)

Plonowanie odmiany Delawar w różnych rejonach Polski

 • A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu
 • A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Plon (doświadczenia rejestrowe COBORU 2013-2015))

 • poziom A1 – 105% wzorca
 • poziom A2 – 102% wzorca

Cechy agrotechniczne:

 • termin kłoszenia: średniopóźny
 • termin dojrzewania: średni
 • wysokość roślin: dość niska (89 cm)
 • zimotrwałość: średnia (4)
 • odporność na wyleganie: duża (8,3)
 • masa 1000 ziaren: mała do średniej (41,5g)

Parametry jakościowe ziarna:

 • liczba opadania: wysoka
 • zawartość białka: średnia do wysokiej
 • wydajność mąki: wysoka

Źródło: doświadczenia rejestracyjne COBORU

Kontakt Kontakt