Gospodarstwo Rolne Agrol

PRODUKCJA NASION
i MATERIAŁU SIEWNEGO

Produkujemy kwalifikowany materiał siewny
(C/1) zbóż oraz roślin strączkowych

Galerist

JAKOŚĆ – WCZESNOŚĆ – ZIMOTRWAŁOŚĆ

Pszenica elitarna Galerist (E)

 • nadaje się na wszystkie typy stanowisk
 • wysokoplenna
 • zimotrwała
 • krótka i stabilna
 • zrównoważony profil odporności na choroby
 • wysoka wydajność mąki i objętość chleba

Profil odmiany

Charakterystyka – Bundessortenamt 2016:

 • poziom A1 (bez FG i regulacji wzrostu): średni do wysokiego
 • poziom A2 (z FG i regulacją wzrostu): średni do wysokiego

Cechy agrotechniczne:

 • termin kłoszenia: średni
 • wysokość roślin: niska
 • skłonność do wylegania: niska
 • dojrzałość: średnia
 • zimotrwałość: dobra (ocena 4,5 potwierdzona w warunkach krajowych)

Podatność na choroby:

 • brunatna plamistość liści (DTR): średnia
 • septorioza liści niska do: średniej
 • pleśń śniegowa niska do: średniej
 • łamliwość źdźbła: średnia
 • fuzarioza kłosa: średnia
 • rdza brunatna: niska
 • rdza żółta: niska

Cechy jakościowe:

 • masa 1000 ziaren: średnia
 • liczba opadania: wysoka
 • białko surowe zawartość: średnia do wysokiej
 • wyciąg mąki: wysoki

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach.

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy.

 • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha

Plonowanie dt/ha odmiany GALERIST (E) w różnych rejonach Polski (COBORU – PDO CCA 2017)

 • A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu
 • A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Podsumowanie

 • Zarejestrowana w Niemczech jako najwyżej plonująca pszenica w grupie odmian elitarnych chlebowych E (potwierdzenie w PL – PDO CCA COBORU 2017)
 • Jest aktualnie jedną z najlepiej plonujących odmian grupy E w Niemczech
 • Zimotrwałość dobra (4,5 potwierdzone w warunkach krajowych)
 • Odmiana niska o dużej odporności na wyleganie
 • Dobra odporność na mączniaka, choroby liści i Fusarium sp. nadaje się również do uprawy w rejonach, gdzie są problemy z chorobami kłosów
 • Dobrze znosi wysokie nawożenie nawozami organicznymi (obornik, gnojowica) dlatego nadaje się również na takie stanowiska.
Kontakt Kontakt